Tæt på fjernvarme - magasinetboligforbedring.dk

Tæt på fjernvarme

0

Tæt på fjernvarme

Fjernvarme er den mest miljøvenlige opvarmningsform og udleder mindre CO2 end elvarme, olie- og naturgasfyr. Ofte er det også billigt, især hvis du sørger for at udnytte varmen ordentligt.

Knap 64 procent af de danske boliger får deres varme via fjernvarme. En stor del af fjernvarmen er overskydende varme fra kraftværkernes elproduktion. Det kan også være baseret på afbrænding af affald og spildvarme fra industri. Flere og flere fjernvarmeværker er desuden begyndt at benytte solvarmeanlæg eller biobrændsel.

Hvis du overvejer at skifte til fjernvarme, skal du først undersøge, om du har mulighed for det, og hvad det koster. Spørg dit lokale fjernvarmeværk. Derefter skal dit hus tilsluttes fjernvarmenettet med en stikledning. Stikledningen er et dobbeltrør, hvor det ene rør fører varmt vand ind til dit hus, og det andet sender vandet retur til fjernvarmeværket.

Koldt vand i rørene

Det er vigtigt, at dit varmeanlæg udnytter varmen, og at returvandet er ordentligt afkølet. De fleste fjernvarmeselskaber kræver gebyr, hvis returvandet er for varmt. Du kan se på din varmeregning, om du betaler en ekstra afgift. Det er en god idé at få en vvs-mester til at tjekke og justere varmeanlægget. Han kan sikre, at fjernvarmevandet køles tilstrækkeligt, og at anlægget passer til din bolig og familiens adfærd.

Dansk Fjernvarme anslår, at 25-50 procent af din samlede varmeudgift er styret af dine vaner. Du kan overveje at installere intelligente termostater, hvor temperaturen justeres alt efter behov og tidspunkt. Husk at afmåle dit forbrug regelmæssigt – en uventet stigning kan skyldes en fejl i varmesystemet.

Har du tjek på …

Rør
Varmerør i uopvarmede rum skal have mindst 40 millimeter isolering.

Radiatorer
Radiatorer skal ikke være overdækkede eller stå bag møbler, gardiner o. lign. Mærk efter, hvor varm radiatoren er på den nederste tredjedel. Er den kold eller lunken, er det tegn på, at returvandet er godt afkølet.

Termostat
Sørg for, at der er termostater på alle radiatorer. Sæt termostaterne ens på alle radiatorer i samme rum, så udnytter du varmen bedst.

Varmtvandsbeholder
Hvis din varmtvandsbeholder er isoleret med mindre end 20 millimeter eller er over 15 år gammel, skal den udskiftes med en ny, der taber mindre varme.

Cirkulationspumpe
Tjek elforbruget på fronten af pumpen. Hvis det mindste watt-tal er 50 eller derover, bør pumpen skiftes ud. Det samme gælder, hvis den har tre indstillingstrin eller reguleres med et håndtag. Vælg en A-mærket model. En ældre pumpe kører for fuld kraft konstant og kan bruge strøm for 900 kroner om året. En ny tilpasser sig boligens svingende behov og bruger kun strøm for cirka 200 kroner om året.

Fjernvarmeunit
Tjek din regning eller spørg din serviceudbyder, hvornår din fjernvarmeunit sidst blev efterset. Hvis den er installeret før 1990, spilder den sandsynligvis energi. Du kan reducere varmeregningen ved at skifte til en mere effektiv model, der tilmed fylder mindre og er pænere at se på.

Du kan spare 5 % af din varmeregning ved at skrue 1 °C ned.
(Kilde: www.sparenergi.dk)

Links

www.sparenergi.dk/forbruger/varme/fjernvarme
www.sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/tjeklister/tjekliste-varmeanlaeg
www.energitjenesten.dk/fjernvarme.html
www.boligejer.dk/varmeanlaeg
www.byggeriogenergi.dk/energirigtig-varmeinstallation

 

Del.

Om forfatteren

Efterlad en kommentar