Skidt for sig og regn for sig - magasinetboligforbedring.dk

Skidt for sig og regn for sig

0

Skidt for sig og regn for sig

Mange steder i Danmark er kloaknettet ikke gearet til at håndtere ekstreme regnmængder, og det går ud over både boligejere og miljø. Derfor har flere kommuner besluttet at indføre separatkloakering.

I fælleskloakerede områder løber regnvand fra veje, pladser og tage ned i samme kloakrør som spildevandet fra toilet, køkken, bad osv. Under skybrud kan kloakken blive så fyldt, at spildevandet presses tilbage og oversvømmer din kælder eller løber ud i søer, vandløb og hav. Desuden kommer rensningsanlæggene på overarbejde, når spildevandet blandes med store mængder regnvand.

Derfor har de fleste kommuner besluttet at indføre separatkloakering, hvor man lægger to kloakledninger: En til spildevand og en til regnvand. Regnvandet ledes ud i nærmeste vandløb, mens spildevandet sendes til rensning. Det reducerer risikoen for oversvømmelser, gavner vandmiljøet og aflaster rensningsanlæggene.

Separatkloakering – hvad nu?

  • Din kommune informerer dig om dine rettigheder og tidsfrister i god tid, inden separatkloakeringen sættes i gang i dit område.
  • Dit lokale forsyningsselskab etablerer de separate regnvandsledninger samt stikledninger ind til din grund.
  • Du er selv ansvarlig for separeringen på egen grund. Tag- og overfladevand skal føres til stikledningen for regnvand, mens spildevandet skal føres til stikledningen for spildevand. Du vil typisk beholde din eksisterende kloakledning til spildevand og få lagt en ny til regnvand.

Vær opmærksom på, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Du skal selv betale for separeringen, medmindre din kommune informerer dig om andre ordninger.

Kontakt din kommune eller dit lokale forsyningsselskab, hvis du vil vide mere om planerne for separatkloakering i dit område.

Del.

Om forfatteren

Efterlad en kommentar