Sådan får du mere energi - magasinetboligforbedring.dk

Sådan får du mere energi

0

SÅDAN FÅR DU MERE ENERGI

Du kan få tilskud eller rådgivning, når du energirenoverer din bolig. De danske energiselskaber har forpligtet sig til at spare på udledningen af CO2, og det gør de bl.a. ved at ’købe’ din energibesparelse. Oveni hatten kan du også benytte det grønne håndværkerfradrag fra 2016 til at trække arbejdslønnen fra i skat. Få et overblik her:

Hvem?

Danske energiselskaber tilbyder energirådgivning og giver tilskud til energibesparelser i private boliger. Det kan godt betale sig at indhente tilskud fra flere forskellige energiselskaber, da ordningerne varierer. Du bestemmer nemlig selv, hvor du ønsker at søge tilskud. Vær opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at skifte energiselskab, blot fordi du indgår aftale med et andet selskab.
OBS: Skal det være lidt lettere, kan du finde en håndværker, der allerede har en aftale med et energiselskab, og vælge at benytte sig af dennes aftale.

Hvad?

En energibesparende renovering sænker dit el- og varmeforbrug. Det er dog ikke alle energibesparende tiltag, du kan få støtte til. Typisk kan du få tilskud ved efterisolering, energivinduer, installation af varmepumper og solvarme, udskiftning af gas- og oliekedler samt energirådgivning. Energibesparende forbedringer gavner både din økonomi, boligens indeklima og miljøet. Læs mere på det enkelte energiselskabs hjemmeside eller på www.energisparesiden.dk

TIP! Få svar på de fleste af dine spørgsmål om energiselskabernes spareindsats her:

www.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats/ofte-stillede-spoergsmaal/spoergsmaalsvar

Husk at benytte dit håndværkerfradrag, som fra 2016 har fokus på energiforbedringer.

Du kan fradrage 12.000 kr. på energibesparende renoveringer.

Hvorfor?

Den energipolitiske målsætning er, at Danmarks energisystem senest i 2050 skal være baseret på vedvarende energi. Af den grund lavede den daværende klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i 2012 en energiaftale med energiselskaberne i Danmark. Aftalen kaldes energiselskabernes spareindsats og gælder frem til 2020. Energiselskaberne skal sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde besparelser, som indberettes til Energistyrelsen. Derfor kan private boligejere få energibesparende rådgivning samt tilskud hos energiselskaberne.

Hvordan?

Det er vigtigt, at du indgår aftale, INDEN der bestilles materialer, og arbejdet går i gang. Hvis ikke, er du ikke berettiget til et tilskud. Der kan kun opnås ét tilskud pr. opgave hos ét energiselskab. Når arbejdet er udført, skal du indsende dokumentation til energiselskabet. Her skal du bevise, at projektet er gennemført samt vedlægge regninger fra indkøb af materiale eller håndværkere. Husk, du kan få din håndværker til at stå for hele processen. Hvis du udfører arbejdet selv, skal du ansøge om tilskud inden arbejdets begyndelse og gemme regninger for indkøb af materiale.

5 trin til tilskud:

  1. Ansøg om tilskud hos et energiselskab eller via en håndværker.
  2. Indgå aftale med en af ovenstående. Aftalen skal indgås, inden arbejdets begyndelse.
  3. Udfør det energibesparende tiltag enten via håndværkere eller gør-det-selv-arbejde.
  4. Færdigmeld opgaven til energiselskabet og indsend dokumentation, hvis din håndværker eller rådgiver ikke gør det.
  5. Få udbetalt dit tilskud.

Kilder:
www.energisparesiden.dk
www.skat.dk
www.sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/tilskud
www.ens.dk

Del.

Om forfatteren

Efterlad en kommentar