Hvorfor skal du ikke købe hus uden kompetent køberrådgivning

Hvorfor I aldrig skal købe hus uden få kompetent køberrådgivning

0

Af byggesagkyndig.nu

Køb af fast ejendom er en af de største investeringer, I kommer til at foretage i dit liv. Derfor er det naturligvis vigtigt, at alt er, som det skal være. For er der noget, man skal undgå, så er det ubehagelige overraskelser, der kan have uoverskuelige konsekvenser for dig og jeres familie – menneskeligt såvel som økonomisk.

Hvis I ved nøjagtigt, hvad I investerer jeres penge i, har I langt hen ad vejen sikret jer mod de negative overraskelser. Og den viden får I, hvis I investerer i en grundig køberrådgivning, når I vil handle bolig.

Hvad er køberrådgivning?

En køberrådgivning kan deles op i juridisk- og teknisk køberrådgivning. Det er dog ikke alle der tænker over, at disse bør hænge uløseligt sammen.

Selv om I er juridisk sikret, kan der sagtens dukke tekniske overraskelser op efter, at I har overtaget huset. Af samme grund bør I altid tage en byggesagkyndig med på råd.

Hvad er juridisk køberrådgivning – og hvem udfører det?

Juridisk køberrådgivning udføres af en såkaldt boligadvokat, der har specialiseret sig i ejendomshandler. Det er en rigtig fornuftig beslutning at få en boligadvokat til at hjælpe ved husovertagelsen, da der er rigtig mange papirer, man skal tage stilling til – uanset om der er tale om et nyt eller gammelt hus.

Der kan være tale om klausuler, lokalplaner eller andre ”forhistorier” i huset, som lægmand kan have svært ved at gennemskue. Her kan boligadvokaten give jer ro i maven. Advokaten udarbejder også skødet.

Hvad er en teknisk køberrådgivning?

Vælger I en køberrådgivning i forbindelse med køb af jeres kommende bolig, får I en grundig byggeteknisk gennemgang af boligen foretaget af en byggesagkyndig.

Når den byggesagkyndige har gennemgået boligen, får I en tilstandsrapport, der giver jer en tydeligere fornemmelse af, hvad I er ved at investere jeres mange penge i. Tilstandsrapporten er et øjebliksbillede af, hvilken stand boligen er i, men også hvad der forventeligt må komme af vedligehold på huset inden for en 10-årig periode.

Jamen, er det ikke nok blot at læse tilstandsrapporten?

Nej, desværre – det er ikke nok blot at læse tilstandsrapporten.

Faktisk misforstår mange mennesker meningen med en tilstandsrapport; den er ikke lavet for at give huskøberen råd og vejledning, men i stedet danner den baggrund for at kunne tegne en ejerskifteforsikring, som fritager sælgeren for de næste 10 års fejl og mangler ved huset. En tilstandsrapport ikke engang lovpligtig, som mange ellers tror.

Ved en køberrådgivning vil den byggesagkyndige have gennemgået tilstandsrapporten på huset, så I kan få svar på alle jeres spørgsmål. Og lige så vigtigt – den byggesagkyndige kan rådgive og vejlede jer om de problemer og klausuler, som den pågældende tilstandsrapport kan forårsage i forbindelse med tegning af en ejerskifteforsikring på boligen.

Hvordan foregår den tekniske køberrådgivning?

Den byggesagkyndige gennemgår fysisk hele ejendommen sammen med jer. Undervejs i undersøgelserne vil den byggesagkyndige udpege og forklare, hvilke fejl og mangler, der er på ejendommen. Og om disse fejl og mangler kan eller vil få betydning for jer, når I står som ejere af huset. Den byggesagkyndige kan også svare på jeres spørgsmål til tilstandsrapporten.

Ud fra sin tekniske viden og erfaring vurderer den byggesagkyndige, hvilke forventede, større vedligeholdelsesopgaver, der er sandsynlige inden for de næste 10 år. Ud fra disse oplysninger kan I lægge et mere retvisende budget for driften af ejendommen i årene frem.

Del.

Om forfatteren

Efterlad en kommentar