Beskær dine træer eller fæld dem uden besvær - magasinetboligforbedring.dk

Beskær dine træer eller fæld dem uden besvær

0

Det er ikke ufarligt at fælde træer. Har du ikke selv den rigtige erfaring, bør du inddrage din lokale fagmand i processen.

Der kan være mange gode grunde til at fælde træer på sin grund. Har du fx et træ, der i forvejen er ved at vælte, er råddent eller er gået ud, kan du med fordel vælge at fælde træet, inden det vælter af sig selv og måske beskadiger din bolig. Det kan også være, at du har et træ, som skygger for sollyset i din have, eller at træet står i vejen for andre projekter, fx et bed eller en terrasse.

Ikke ufarligt

Ulykker i forbindelse med træfældning sker typisk for personer, der ikke arbejder inden for dette felt til dagligt. Selv træer, der ikke virker voldsomt store, kan i værste fald resultere i en dødsulykke, hvis stamme eller grene vælter ned over en person. Har du ikke erfaring med træfældning, bør du derfor overlade arbejdet til en professionel.

Hvornår skal træet beskæres?

Har du et træ eller en busk, som du gerne vil beholde, men som har vokset sig alt for stort, kan du vælge at beskære i stedet for at fælde. Her skal du dog være varsom, for ved beskæring opstår der ”sår” dér, hvor grenene saves af, og det kan resultere i, at træet eller busken angribes af bakterier eller svampe. Du bør overveje beskæring, hvis der er grene, som har skader, er visne eller angrebet af sygdom, eller hvis grenene gnider mod hinanden, så barken går i stykker. Det er dog vigtigt at huske, at det ikke er alle træer og buske, som tåler at blive beskåret på alle årstider. Alt dette har din lokale fagmand styr på.


Ønsker du selv at fælde træer, bør du:

  • Måle træets højde, inden du fælder, så du er sikker på, at træet kan falde frit
  • Sørge for, at du ikke er alene i tilfælde af ulykke
  • Henvise til, at publikum opholder sig uden for træets fald-område
  • Have de rigtige hjælpemidler til rådighed, fx hammer, kile og fældejern samt
  • Sikkerhedsudstyr
  • Sikre dig, at der er vindstille

Kilder: bolius.dk

Del.

Om forfatteren

Efterlad en kommentar